Εξαίρεση από ενδεχόμενη επιβολή φόρου στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές ζητούν οι πρατηριούχοι

Εξαίρεση των πρατηριούχων και των εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης από ενδεχόμενη επιβολή φόρου στις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ).

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τους επαγγελματίες του κλάδου «άμισθους φοροεισπράκτορες» με μεγάλους πλασματικούς τζίρους, «αφού το 65% περίπου προέρχεται από φόρους (ΕΦΚ κλπ) που εισπράττουν καθημερινά και αποδίδουν μέσω τραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό δημόσιο.

Επίσης, αναφέρει πως πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα περιθώρια μεικτού κέρδους του κλάδου κινούνται μεταξύ 3 – 5% περίπου.

Η ΠΟΠΕΚ καλεί τέλος το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων προκειμένου να εξασφαλισθούν έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία.