Επιθέσεις στις Βρυξέλλες: O πολιτικός απόηχος

«Να μοιραζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες» είναι το βασικό αίτημα των ευρωβουλευτών που θέλουν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.