Ερώτηση 50 βουλευτών της ΝΔ στον πρωθυπουργό για για την «προσπάθεια της κυβέρνησης να χειραγωγήσει Ανεξάρτητες Αρχές»

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Ερώτηση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους υπουργούς Επικρατείας Νίκο Παππά και Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη κατέθεσαν 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη «συνεχιζόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει την ενημέρωση και να χειραγωγήσει Ανεξάρτητες Αρχές».

«Δυστυχώς» τονίζεται στην ερώτηση «σταδιακά ξετυλίγεται το επικίνδυνο κουβάρι που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει γνέσει για τη χώρα μας. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι, όχι μόνο ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού χώρου, αλλά και απροκάλυπτης παρέμβασης στο θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται ελεύθερα».

Επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για «διασυρμό της χώρας» τονίζοντας ότι «αγγίζει τον πυρήνα της ίδια της Δημοκρατίας, της θεμελιώδους διάκρισης των εξουσιών και της απρόσκοπτης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας».

Στην ερώτηση υπενθυμίζονται οι επισημάνσεις που είχε αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία κατά τη συζήτηση του Νόμου 4339/2015 στη Βουλή και υπογραμμίζεται η αντιθεσμική λειτουργία της κυβέρνησης.

Με την ίδια ερώτηση ζητείται η κατάθεση της αλληλογραφίας μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τίθενται ζητήματα που αφορούν θεμελιώδεις Συνταγματικές Αρχές.