ΕΥΔΑΠ: Ισχυρό ταμείο και μηδέν δανειακές υποχρεώσεις

Στα 560 εκατ. Ευρώ αποτιμάται η ΕΥΔΑΠ με την τιμή της μετοχής της στα 5,2 και με ταμειακά διαθέσιμα ύψους άνω των 260 εκατ. ευρώ που ξεπερνούν τη φαντασία σε τόσο χαλεπούς καιρούς.

Στο 9μηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 245 εκατ. ευρώ από 246,4 εκατ. ευρώ το 2014, χωρίς να πάρει βοήθειες από την εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές αλλά και απο τη ζήτηση.

Τα ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε 71,8 εκατ. ευρώ απο 40,23 εκατ. το 2014. Θετικές κατά 43,09 εκατ. ευρώ οι ταμιακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες (πέρυσι -59,5 εκατ. ευρώ). Η καθαρή θέση ενισχύθηκε κατά 21,1 εκατ. στα 942,41 εκατ. ευρώ, με μηδενικές τις δανειακές υποχρεώσεις της.