ΕΥΔΑΠ: Ντόρος να γίνεται

Πολύ σαματάς γαι το τίποτε στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΔΑΠ την τρίτη.

Συνδικαλιστές της εταιρείας ματαίωσαν συνάντηση της διοίκησης με εκπροσώπους της SUEZ καταγγέλοντας σχέδιο ιδιωτικοποίησης της εταιρείας παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατίας.

Ποιό ήταν όμως το πραγματικό αντικείμενο της συζήτησης με τους Γάλλους;

Το ενδεχόμενο τεχνικής συνεργασίας με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης της εταιρείας που προχωρά η διοίκηση.

Με απλά λόγια, θέματα όπως αναβάθμιση του δικτύου, περιορισμού των διαρροών, έξυπνοι μετρητές, εκπαίδευση προσωπικού.

Η κυβέρνηση δεν συζητά ιδιωτικοποίηση, ούτε καν εκχώρηση του μάνατζμεντ.

Ακόμη και αν προχωρούσε η πώληση του 11% με διατήρηση της πλειοψηφίας από το Δημόσιο, είναι πολύ αμφίβολο αν θα ενδιέφερε τους  Γάλλους ή οποιονδήποτε σοβαρό επενδυτή.

Συνεπώς οι επικεφαλής της διαμαρτυρίας είτε δεν είναι καλά πληροφορημένοι, είτε έχουν λόγους να μην αλλάξει τίποτε στον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία.