Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας

Ανακαλύψτε την ηλεκτρονική δημόσια βάση δεδομένων όπου οι λομπίστες καλούνται να δηλώνουν την ταυτότητα, τους σκοπούς και τις δαπάνες τους. Το Κοινοβούλιο ζητά υποχρεωτική εγγραφή.