Ζάπινγκ στην Ολομέλεια Μαΐου: Κίνδυνος για τη Σένγκεν, Ευρωπόλ, Τουρκία

Ανάμεικτες αξιολογήσεις για την πρόοδο της Ελλάδας, αίτημα να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπόλ και να συσταθεί ή να μην συσταθεί ελεύθερη αγορά; Αυτό είναι το ερώτημα για την Κίνα.