Ζημίες στον κλάδο βιομηχανικων αερίων

Μείωση πωλήσεων και ζημίες εμφάνισε το 2011 ο κλάδος των βιομηχανικών αερίων, καθώς έχει επηρεαστεί δυσμενώς από την υποχώρηση της δραστηριότητας βασικών κλάδων/πελατών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat.

Ειδικότερα, η μειωμένη παραγωγή τομέων όπως οι χημικές πρώτες ύλες, τα τρόφιμα, η οικοδόμηση, η βιομηχανία χάρτου κ.λπ. οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα ζήτησης προϊόντων του κλάδου το 2011.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η βιομηχανική δραστηριότητα το 2011 υποχώρησε κατά 8,2%, περιορίζοντας τη ζήτηση για βιομηχανικά αέρια. Επιπλέον, η παραγωγή της χημικής βιομηχανίας υποχώρησε κατά 4,4%, ενώ των εταιρειών τροφίμων κατά 2,7%.

Επίσης, σύμφωνα με την Hellastat, μειονέκτημα αποτελεί το υψηλό μέγεθος των απαιτήσεων λόγω των καθυστερημένων πληρωμών των πελατών, γεγονός που δεικνύει τα προβλήματα ρευστότητας στην αγορά.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, ο κλάδος κυριαρχείται από δύο πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά μέσω των θυγατρικών τους.

Επιπλέον, αναδεικνύεται ότι η εφαρμογή του Κανονισμού REACH συνεπάγεται σημαντικά κόστη για τις εταιρίες του κλάδου. Ειδικότερα, οι εμπορικές εταιρίες επιβαρύνονται κυρίως με έμμεσα διαχειριστικά κόστη προκειμένου να τηρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη συνεργασία τους με οίκους του εξωτερικού (π.χ. έντυπα στην ελληνική γλώσσα κ.λπ.).