Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο επίκεντρο της συνάντησης Στουρνάρα – Χουλιαράκη

ÓÕÍ. ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÉÏÂÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ. Óôç öùôïãñáößá ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôïõ ÉÏÂÅ ÉùÜííçò ÓôïõñíÜñáò. (EUROKINISSI / ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Οι εν εξελίξει διαδικασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα εξετασθούν σήμερα Τρίτη σε συνάντηση που θα έχουν ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στις 5.30 το απόγευμα και θα επικεντρωθεί αφενός στους εν εξελίξει ελέγχους για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, αφετέρου στις τεχνικές και νομοθετικές προεργασίες που θα πρέπει να δρομολογηθούν έως τις 25 Οκτωβρίου, ώστε το εγχείρημα της κεφαλαιακής θωράκισης των πιστωτικών ιδρυμάτων να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν και ζητήματα που σχετίζονται με την κοινοτική οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών -γνωστή ως BRRD-, τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, αλλά και παράμετροι σχετικοί με την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος.