Η αντίδραση του Κοινοβουλίου στη σύνοδο του Συμβουλίου για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ

Οι σεισμικές δονήσεις από την απόφαση της Βρετανίας εξακολουθούν να είναι αισθητές καθώς οι ευρωβουλευτές ψάχνουν στα τυφλά τρόπο να συνεχίσουν και θέτουν όρια για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.