Η εκστρατεία της Ευρώπης κατά της αδήλωτης εργασίας

Μπορεί μια νέα πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συντονισμού να βοηθήσει τα κράτη μέλη να πατάξουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση εργατών που είναι παγιδευμένοι στην αδήλωτη εργασία;

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και ,με ελληνικούς υπότιτλους