Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά 11 κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαχειριζόταν η ΕΤΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις, την εξαγορά 11 κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που διαχειριζόταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (ΕΤΕ), από τη Γερμανική DAAM (Deutsche Alternative Asset Management) και την Αμερικάνικη GSAM (Goldman Sachs Asset Management).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, “η προτεινόμενη συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες για θέματα ανταγωνισμού”, δεδομένου, ότι, οι επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των δύο πλευρών, είναι πολύ “περιορισμένες”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ