“Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή εγγύηση τραπεζικών λογαριασμών” – Roberto Gualtieri

Με την ισχύ του ευρωπαϊκύ σχεδίου για την επίλυση της πτώχευσης των τραπεζών, ο ευρωβουλευτής Roberto Gualtieri δίνει τις απόψεις του για την περαιτέρω ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη. KEYW0RDS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων, Ευρωζώνη, Ευρώ, Ενιαίο Νόμισμα, ΗΒ, Κίνδυνος, Ομόλογα κρατικού χρέους, Τραπεζική ένωση, Ετήσια Έκθεση 2015, Εποπτεία, Ψήφισμα, Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων, Πτώχευση τραπεζών, Προστασία καταθέτη, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, ΕΕΜ, Πιστωτικά ιδρύματα, Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΕΚΤ, Οικονομική και νομισματική ένωση, Mario Draghi, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Roberto Gualtieri, S&D, Ιταλία, N003-0393

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και με ελληνικούς υπότιτλους.