Η κρίση έπληξε τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

icap

Φθίνουσα πορεία παρουσιάζουν τα συνολικά έσοδα των Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 8%, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, οι δημογραφικοί παράγοντες και κυρίως η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες η αναλογία των ηλικιωμένων στο συνολικό πληθυσμό της χώρας μας έχει υπερδιπλασιασθεί, ενώ ραγδαία είναι και η αύξηση του δείκτη γήρανσης (1991:77,2%, 2010:131,9%).

Σχετικά με τη διάρθρωση και την εξέλιξη της αγοράς των Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, η διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν 7-10.000 κλίνες σε Ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, με το 70% αυτών να βρίσκεται συγκεντρωμένο στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η συνολική αγορά των Ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (βάσει αξίας), παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 8% την τριετία 2009-2011, ο δε κλάδος χαρακτηρίζεται από διασπορά. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η τρέχουσα οικονομική κρίση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της μείωσης της ζήτησης για τις υπηρεσίες του κλάδου. Για τη διετία 2012-2013 προβλέπεται μέσος ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 8%-10%».