Ιερώνυμος: Ο δήμαρχος τη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου

ÐÅÍÔÅËÇ--Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ óå Çìåñßäá ìå èÝìá «Ðåñß ôïõ Êáíïíéóìïý Éäñýóåùò êáé Ëåéôïõñãßáò ôùí Éåñþí Çóõ÷áóôçñßùí» Óôç öùôï ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI

«Ο βασικός κανόνας της Ορθοδοξίας είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει αυτό που θέλει, αλλά αναλαμβάνει και την ευθύνη γι’ αυτό που κάνει» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σχετικά με το θέμα καύσης των νεκρών.

Όπως ανέφερε, «αν ένας άνθρωπος ζητήσει, αλλά όχι να του το φορτώσουν, ζητήσει μόνος του να καεί το σώμα του, είναι δική του η επιλογή και δική του η ευθύνη». «Δεν μπορεί, όμως, να ζητήσει να είναι και λίγο ορθόδοξος, να θέλει και Ακολουθία ή να ζητήσει να γίνει το αποτεφρωτήριο μέσα στο κοιμητήριό μας» πρόσθεσε.

Καταλήγοντας σημείωσε πως «όσοι, λοιπόν, θέλουν είτε ως πρόσωπα είτε ως φορείς, δήμοι ή άλλοι φορείς, θα αγοράσουν ένα κτήμα, θα βρουν μια έκταση, θα κάνουν ένα αποτεφρωτήριο και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αποφασίζει για τον εαυτό του και θα αναλαμβάνει και την ευθύνη του». «Ο δήμαρχος τη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου» συμπλήρωσε.