Και τηλεφωνικά θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οι καταναλωτές την αίτηση για νυχτερινό ρεύμα

Και τηλεφωνικά θα μπορούν να υποβάλουν από σήμερα οι καταναλωτές την αίτηση τους για νυχτερινό ρεύμα, καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών 11500, σύμφωνα με τον Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση είναι ο αριθμός παροχής, το ΑΦΜ και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 11500 είναι από τις 07:00 έως και τις 19:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.