Κατά 10,1% αυξήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2015 τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της Εθνικής Τράπεζας

Κατά 10,1% αυξήθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2015 τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, αντανακλώντας τις πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές 889 εκατ. ευρώ έναντι 195 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Στην Ελλάδα, οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 857 εκατ. ευρώ, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 34 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΤΕ σημείωσε άνοδο κατά 3,5% στα καθαρά οργανικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 524 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδο παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% στα 333 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε οριακά κατά 1,8% στα 83,7 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 42,9 δισ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια βελτιώθηκαν σημαντικά κατά 41,5% στα 7,071 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες (μη εξυπηρετούμενα) ανήλθε στο 33,1% – το χαμηλότερο στην Ελλάδα.

Σε ετήσιο επίπεδο, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2015 σε ζημιές 2,615 δισ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 2,110 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET 1 διαμορφώθηκε στο 17,5%, ενώ συνυπολογιζόμενων και των CoCos, ο δείκτης αυξάνεται στο 22,7%.