Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Εξοπλίζοντας την δικαστική απάντηση της Ευρώπης

Η ευρωβουλευτής, κυρία Hohlmeier, και η πρόεδρος της Eurojust, της Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας της ΕΕ, παρουσιάζουν το σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του φαινομένου των ξένων μαχητών.