Κομισιόν: 129 εκατ. ευρώ σε 11 παραμεθόριους νομούς της Ελλάδας με στόχο να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη

Διασυνοριακό πρόγραμμα, ύψους 129 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Κομισιόν, με στόχο να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη 11 παραμεθόριων νομών της Ελλάδας.

«Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει 11 παραμεθόριους νομούς της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να συνεργαστούν και να αναμετρηθούν με τις κοινές προκλήσεις τους» διαμήνυσε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Όπως εξήγησε, μέσω του προγράμματος αναμένεται να «αντιμετωπιστεί η ανεργία και να βελτιωθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες κοινότητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πρόγραμμα θα εστιάζει σε τέσσερις προτεραιότητες:

-ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή•
-βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή•
-καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή•
-διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα βελτιώσει επίσης την προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο πλημμυρών. Θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής.

Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG θα βελτιώσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.

Στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 129 εκατ. ευρώ, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.