Λήγει σήμερα η παράταση για την πληρωμή των δόσεων φορολογίας εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ

Τέλος χρόνου για την πληρωμή των δόσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά-νομικά πρόσωπα και της δεύτερης δόσης Ε.Ν.Φ.Ι.Α., καθώς σήμερα εκπνέει η παράταση που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών. Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του TAXISNET, για εργασίες αναβάθμισης-συντήρησης, το χρονικό διάστημα από 28.11.2015 ως 29.11.2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:

1. Παρατείνεται έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των δόσεων φορολογίας εισοδήματος για φυσικά-νομικά πρόσωπα και της δεύτερης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

2. Παρατείνονται έως την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα. Εως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων-διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

3. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει, για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), από τη λήξη του έως και τη 10η Δεκεμβρίου 2015, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.

Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω φορολογικών υποχρεώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να σχεδιάσουν τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρώσουν την τρίτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τα νέα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και τη δόση στην περίπτωση που έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του υπουργείου Οικονομικών.