Λιγότερα αντιβιοτικά για καλύτερη υγεία των ζώων

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jasenko Selimović, επικροτεί τα νέα μέτρα που στόχο έχουν τον περιορισμό της εξάπλωσης ασθενειών των ζώων και την καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης αντοχής στα αντιβιοτικά τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους.