Μέχρι την 31/3 η καταβολή των εισφορών του 1ου διμήνου και των ρυθμίσεων στον ΟΑΕΕ

Έσοδα από τρεις πηγές περιμένει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του εν λόγω ασφαλιστικού ταμείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία

* μπορεί να γίνει η εμπρόθεσμη πληρωμή εισφορών 1ου διμήνου 2016 ε

* η μηνιαία δόση ρυθμίσεων ν. 4152/2013, ν. 4321/2015,

*η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 29.2.2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση των δόσεων.

Από τον ΟΑΕΕ προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Τετάρτη 30.3.2016.