Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου παρέτεινε τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κανονικά οι τράπεζες με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα έπρεπε να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της πρώτης παράτασης που είχαν λάβει τον Αύγουστο. Τελικά τους δόθηκε και δεύτερη παράταση, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τα εν εξελίξει τεστ αντοχής.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει πως η παράταση παρέχεται για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ελήφθη υπόψη έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

Αντίστοιχη παράταση είχε παρασχεθεί και το 2012. Η παράταση εκείνη είχε κριθεί απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος οι τράπεζες να θεωρηθούν υποκεφαλαιοποιημένες, δεδομένου ότι ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενώ και οι χαμηλές αποτιμήσεις των ομολόγων εξασθενούσαν την κεφαλαιακή βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων.