Μήνυση κατά του προέδρου της ΕΕΕΠ Α. Στεργιώτη κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες VLTs

Μηνυτήρια αναφορά κατά του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων από ιδιοκτήτες αιθουσών VLTs που βλέπουν την επένδυσή τους να βαλτώνει. Τι καταλογίζουν στον Αντώνη Στεργιώτη. “Βλέπουν” ζημιές άνω των 200 εκατ. ευρώ ετησίως και για το δημόσιο.

 Κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως πρακτόρων VLTs του ΟΠΑΠ, κατατέθηκε την Δευτέρα ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Αθήνας Μηνυτήρια Αναφορά κατά του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κ. Αντώνη Στεργιώτη και παντός άλλου υπευθύνου.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της ΕΕΕΠ, υπό τον κ. Στεργιώτη, προχώρησε στις αρχές Ιουνίου σε αιφνιδιαστική αλλαγή του κανονισμού των VLTs με αποτέλεσμα να ανασταλεί η επένδυση από τον ΟΠΑΠ. Η διοίκηση του τελευταίου θεωρεί πως ο νέος κανονισμός δεν επιτρέπει να προχωρήσει η επένδυση και έχει ήδη προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου διεκδικώντας περί το 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δικηγορικού γραφείου «Βασίλειος Κατσίκης και Συνεργάτες», «εκθέσαμε στη μηνυτήρια αναφορά μας μία σειρά πράξεων και παραλείψεων του Προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντώνη Στεργιώτη, οι οποίες, κατά την άποψή μας, συνιστούν σοβαρότατα ποινικά αδικήματα και χρήζουν περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης, διότι έβλαψαν και εμάς ως πράκτορες έχοντας συνάψει συμβάσεις εκμετάλλευσης παιγνιομηχανών VLTS με την ΟΠΑΠ ΑΕ, αλλά και τα συμφέροντα του Δημοσίου με ποσά που ξεπερνούν τα 200.000.000 ευρώ ετησίως».

Στην μηνυτήρια αναφορά αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

Δυνάμει του άρθρου 39 του Ν 4002/2011 και εν συνεχεία της υπ’ αριθμού 010010/04-11-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2503) χορηγήθηκε στον ΟΠΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παραπάνω Νόμο στην άνω Υπουργική Απόφαση και την Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ.

Με τις υπ’ αρίθμ, 115/2/11-07-2014 (ΦΕΚ 2014/25-7-2014) και 143/02/06-02/2015 (ΦΕΚ Β 328/10-03-2015) καθορίστηκε ο τρόπος λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων και ο τρόπος διεξαγωγής των άνω παιγνίων .
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν που προκύπτει από την ως άνω νομοθεσία και κατόπιν νομίμων και διαφανών διαδικασιών (έχοντας μάλιστα προβεί και σε μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας της επένδυσης μας), στις 22-5-2015 προβήκαμε στην υπογραφή με τον ΟΠΑΠ των αδειών εκμετάλλευσης VLTs για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, ήτοι προβήκαμε στη μίσθωση και τη διαμόρφωση των καταστημάτων μας με τις προδιαγραφές που έθετε η αδειούχος εταιρεία.

Το συνολικό κόστος για τη μίσθωση και διαμόρφωση των καταστημάτων διαμορφώθηκε σε 100.000 ευρώ ανά μαγαζί, τα οποία και καταβάλλαμε. Τα μαγαζιά αυτά θα έπρεπε να ήταν έτοιμα για να λειτουργήσουν στα μέσα Ιουνίου του 2015.
Όμως, μετά από εξαιρετικά συνοπτικές διαδικασίες, ο κ. Αντώνης Στεργιώτης διορίζεται πρόεδρος της ΕΕΕΠ στις 28/5/2015 και ο διορισμός του δημοσιεύεται στο σχετικό ΦΕΚ την επομένη, δηλαδή την Παρασκευή 29/5/2015. Η βιασύνη, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Την Τετάρτη στις 3/6/2015 δύο μέρες αφότου ανέλαβε, ( αφού μεταξύ 29/5 ημέρα Παρασκευή και 1/5 ημέρα Δευτέρα μεσολάβησε Σαββατοκύριακο άρα η πρώτη του μέρα στην ΕΕΕΠ ήταν η 3/6/2015), ο Αντώνης Στεργιώτης εισηγήθηκε προς την νέα σύνθεση της ΕΕΕΠ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της με αριθμό 143/2/6-2-2015 απόφασης της ΕΕΕΠ και άλλαξε αυθαίρετα και παράνομα όλο το πλαίσιο λειτουργίας των VLTs. Την εισήγησή του έκανε δεκτή η επιτροπή η οποία δύο μέρες μετά, δηλαδή την 5/6/2015 τροποποίησε βλαπτικά τον κανονισμό, ώστε να είναι παντελώς αδύνατη και από οικονομικής αλλά και από τεχνικής απόψεως η έναρξη λειτουργίας των VLTs στα τέλη Ιουνίου, ημερομηνία που είχε προγραμματιστεί η λειτουργία τους.

Εύλογα, λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα, πότε πρόλαβαν τα νέα μέλη της επιτροπής 1) να μελετήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία και τις συμβάσεις μεταξύ ΟΠΑΠ και Ελληνικού Δημοσίου, 2) να αποδεχθούν την εισήγηση του Προέδρου με τα τόσα ιδιαίτερα τεχνικά αλλά και ουσιαστικά θέματα και 3) να κρίνουν ότι αυτή είναι συμβατή με τις υφιστάμενες συμφωνίες και το νομοθετικό πλαίσιο; Και όλα αυτά μέσα σε μόλις δύο μέρες, δηλαδή στις 5/6/2015, όταν το δικό μας δικηγορικό γραφείο χρειάστηκε πάνω από ένα μήνα να μελετήσει την κείμενη νομοθεσία και τις δεκάδες τροποποιήσεις για να μπορέσουμε ευπροσώπως να ανταποκριθούμε στην εντολή των εντολέων μας πρακτόρων.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΕΕΠ προχώρησε αυθαίρετα στην βλαπτική και μονομερή τροποποίηση των έως τότε ισχυόντων κανονισμών για τα VLTs σε τέτοιο βαθμό που η επένδυσή να γίνει μη βιώσιμη και άλλαξε με τέτοιο τρόπο τις τεχνικές προδιαγραφές που κατέστη αδύνατη η έγκαιρη λειτουργία των VLTs, αφού για την εγκατάσταση των νέων προδιαγραφών απαιτείται χρόνος 10-12 μηνών.

Να σημειωθεί ότι ο Αντώνης Στεργιώτης έδρασε μονομερώς και χωρίς καμία διαβούλευση, δημιουργώντας ένα τεράστιο πλήγμα στα προσδοκώμενα έσοδα του Δημοσίου και όλων των εμπλεκόμενων μερών στο έργο των VLTs.
Επίσης κατά το χρόνο λήψης της απόφασης δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του ΟΠΑΠ (συνεστήθη ένα μήνα αργότερα), που προβλέπεται στον 4002/2011 και της οποίας είναι αρμοδιότητα, σύμφωνα την παρ 3α ββ και 3β ββ του άρθρο 28 του ν. 4002/2011, η εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων για τη διεξαγωγή διαχείριση οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που αναφέρονται στις συμβάσεις παραχώρησης με τον ΟΠΑΠ, μεταξύ των οποίων και τα VLTs.

Είναι σαφές ότι ο Αντώνης Στεργιώτης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Καζίνου Λουτρακίου, ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά τη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΠ την Δευτέρα 1/6/2015, μέσα σε δύο μέρες, την Τετάρτη 3/6/2015, έκανε εισήγηση προς την πρόσφατα συσταθείσα επιτροπή ΕΕΕΠ, χωρίς εισήγηση από την Τριμελή Επιτροπή αρμόδια για θέματα του ΟΠΑΠ, χωρίς εισήγηση από την αρμόδια Διεύθυνση Ρύθμισης Κοινωνικής Ευθύνης και με μια αιτιολογία 100 λέξεων (χωρίς επί της ουσίας να λέει τίποτε) άλλαξε βλαπτικά για την εταιρεία, τους πράκτορες και το Ελληνικό Δημόσιο, τον κανονισμό, στερώντας από όλους τους εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ!!!

Αυτό δηλαδή που δεν πέτυχαν με την προσφυγή τους σε δύο χρόνια τα Καζίνο όλης της χώρας με την προσφυγή τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πέτυχε σε δύο μέρες ο Αντώνης Στεργιώτης!!!

Επίσης προσκομίσαμε δημοσιεύματα από σύνολο του έντυπου και του διαδικτυακού τύπου της χώρας μας, στα οποία οι συντάκτες έκαναν λόγο για στοχευμένη τοποθέτηση του Αντώνη Στεργιώτη με απώτερο σκοπό την αναστολή λειτουργίας των VLTs.

Θέσαμε λοιπόν στον κ Εισαγγελέα όλα τα παραπάνω τονίζοντας ιδιαίτερα ότι ο Αντώνης Στεργιώτης που είχε σαφή γνώση του θέματος και των τεχνικών δυσκολιών του συστήματος, σκοπίμως επέβαλε παραμονές της έναρξης λειτουργίας των VLTs αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να είναι αδύνατο να εκκινήσει η λειτουργία τους. Και μάλιστα χωρίς μεταβατική διάταξη!

Εάν εμείς οι πράκτορες γνωρίζαμε εκ των προτέρων, τα παικτικά όρια που θέσπισε η ΕΕΕΠ, μετά την εισήγηση του Αντώνη Στεργιώτη, ουδέποτε θα δίναμε αυτά τα χρήματα αλλά και ουδέποτε το Ελληνικό Δημόσιο θα ενέγραφε στον Προϋπολογισμό του τα 226.000.000 ευρώ για το 2016.

Όταν για τα ίδια χρήματα επιχειρήθηκε να επιβληθούν φόροι στην ιδιωτική εκπαίδευση, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο «εγκληματική» και ελεγχόμενη ήταν η συμπεριφορά του Αντώνη Στεργιώτη!!!

Και ήταν αυτή η εμπειρία του Αντώνη Στεργιώτη που, αφού έλαβε την επιζήμια απόφαση για την εταιρεία, τους πράκτορες, το Ελληνικό Δημόσιο και εν τέλει τους παίκτες, τον ώθησε να προσθέσει ένα νέο άρθρο, (το άρθρο με αριθμό 16) στον κανονισμό της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΕΠ. Με αυτό απήλλαξε τον εαυτό του και τα μέλη της επιτροπής από κάθε προσωπική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή για παραλείψεις των, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, κατά την κείμενη νομοθεσία!!!

Ποίος ο λόγος, άραγε, να προχωρήσει σε αυτή την απαλλαγή, εάν πίστευε ότι η ΕΕΕΠ νομοθετούσε και επόπτευε σύννομα!

Από την ως άνω παράνομη και καταχρηστική απόφαση 158/2015 της ΕΕΕΠ κατά παράβαση των όρων της από 4-11-2015 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ προκλήθηκε τεράστια ζημία στην εταιρεία, σε εμάς τους πράκτορες αλλά και το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο απώλεσε έσοδα 35 εκατ. ευρώ φέτος –όπως γράφεται στον προϋπολογισμό– και 226,8 εκατ. ευρώ για το 2016.

Επίσης, είναι απολύτως σαφές, ότι η απουσία των VLTS από την αγορά των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα λειτουργεί προς άμεσο όφελος του παράνομου τζόγου, ο τζίρος του οποίου υπολογίζεται σε 5,5 δισ. ευρώ ετησίως, χωρίς να αποδίδει τίποτα φορολογικά στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να προσφέρει θέσεις εργασίας και αποτελώντας κίνδυνο για τους παίκτες, διότι δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο και περιορισμό.

Κατόπιν αυτών που αναφέραμε, για τις ενέργειες και τις παραλείψεις του Προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντώνη Στεργιώτη προβήκαμε στην εν λόγω μηνυτήρια αναφορά, με την οποία ζητήσαμε την άμεση διερεύνησή του θέματος για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα από την πλευρά του, οι οποίες ζημιώνουν το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΟΠΑΠ και εμάς τους πράκτορες των VLTs, που έχουμε επενδύσει στη νόμιμη λειτουργία των VLTs στην Ελλάδα.