Μείωση εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών το α’ τρίμηνο του 2016

Μείωση εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς στο α’ τρίμηνο του 2016, διαμορφώθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,02 ευρώ έναντι 0,05 ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε στα 7,7 εκατ. ευρώ (10,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2015).

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 71,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 38% (116,2 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2015).

Πτώση κατά 20% σημείωσε και η μέση κεφαλαιοποίηση, η οποία ανήλθε στα 39,1 δισ. ευρώ, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 23% σε 66.800.