Μείωση κατά 57% παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια

Μείωση κατά 57% παρουσίασαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Συμμετοχών, το 2015, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ έναντι 21 εκατ. ευρώ, το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 35 εκατ. ευρώ, το 2015, έναντι 47,3 εκατ. ευρώ, το 2014, μειωμένα κατά 25,9%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 33,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,4%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η δυσμενής οικονομική συγκυρία κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η τραπεζική αργία και τα capital controls, συντέλεσαν στη μείωση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου κατά 23,6%, στη μείωση της αξίας των συναλλαγών κατά 39,4%, καθώς και στη μείωση της μέσης κεφαλαιοποίησης κατά 36,9%».

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,7 εκατ. ευρώ έναντι 127,1 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 32,6%. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε σημαντική άνοδο 102,6% και ανήλθε σε 192,9 εκ. μετοχές έναντι 95,2 εκ. μετοχών, το 2014, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα να παρουσιάσει μείωση από 59,4%, το 2014, στο 40,8%, το 2015.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 40,9% (68,6 χιλ. έναντι 48,7 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μείωση κατά 35%, λόγω της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά, καθώς και των τιμολογιακών μειώσεων που ισχύουν από 2.1.2014.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση κατά 2,1%, σε σχέση με το 2014 (18,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 3,7% έναντι του 2014 (16,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ).

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ), το 2015, διαμορφώθηκαν στα 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ, το 2014.