Μείωση των επιτοκίων στους καταθετικούς λογαριασμούς της Τρ. Πειραιώς από τις 18 Απριλίου

Κατά 5 μονάδες βάσης μείωσε η Τράπεζα Πειραιώς τα επιτόκια των καταθετικών της λογαριασμών.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου.