Μείωση 4,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο δείκτης μισθών στο σύνολο της οικονομίας στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου

Μείωση 4,2% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο δείκτης μισθών στο σύνολο της οικονομίας στο τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2015.

Σκοπός του δείκτη μισθών είναι η καταγραφή της μεταβολής του ωρομισθίου ανά κλάδο οικοδομικής δραστηριότητας. Ως ωρομίσθιο ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη πως ο δείκτης μισθών χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών) κατέγραψε στο δεύτερο τρίμηνο 2015 μείωση 4,2% σε ετήσια βάση.