Μειωμένο κατά 3,9% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το 2014

Μειωμένο κατά 3,9% ήταν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το 2014 σε σύγκριση με το 2013 από 122,7 δισ. σε 118 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η μείωση οφείλεται στη μείωση κατά 2,0% των αποδοχών των εργαζομένων και στη μείωση κατά 2,6% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυρών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 2,2% το 2014 σε σύγκριση με το 2013 από 127,9 δισ. ευρώ σε 125,0 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.