Μειώθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ η ρευστότητα που αντλούν οι ελληνικές τράπεζες από τον ELA

Μειώθηκε κατά 200 εκατ. ευρώ η ρευστότητα που αντλούν οι ελληνικές τράπεζες από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) του Ευρωσυστήματος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες μειώθηκε στα 88,9 δισ. ευρώ, από 89,1 δισ. ευρώ.

Η σταθεροποίηση των επιπέδων ρευστότητας των τραπεζών λόγω των capital controls και οι εισροές καταθέσεων βελτίωσαν την κατάσταση στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και οδήγησαν σε μείωση της εξάρτησης τους από τον ELA.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στο αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος για καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 88,9 δισ. ευρώ έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 (δηλ. την ημέρα της επόμενης προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου).

»Αυτή η μείωση, κατά 0,2 δισ. ευρώ, του ανώτατου ορίου που ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα».