Μετά τη SATO και η NEOSET στο άρθρο 99

Aίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα  κατέθεσε αργά το απόγευμα η εταιρία Νeoset  . Πρόκειται για τη δεύτερη εταιρία στο κλάδο του επίπλου , μιας αγοράς με μεγάλα προβλήματα λόγω της κρίσης , που ζητάει να υπαχθεί στο άρθρο 99.

Η NEOSET ακολουθεί την πορεία  της επίσης γνωστής εταιρίας επίπλων SATO.

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, για τη χρήση του 2011 παρουσίασε ζημιές ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα οι συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώθηκαν στα 53,1 εκατομμύρια ευρώ.