Μεταναστευτική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας: Οι ευρωβουλευτές απαντούν σε ερωτήσεις από το Facebook

Οι ευρωβουλευτές Kashetu Kyenge και Roberta Metsola, που συνέγραψαν ευρεία έκθεση για τη μετανάστευση, εκφράζουν ανησυχίες για την αποστολή προσφύγων πίσω στην Τουρκία και για άλλα σημεία.