Με 6 κριτήρια οι καλύψεις κενών θέσεων

Η εγκύκλιος που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός κ. Α. Μανιτάκης προβλέπει ότι την εβδομάδα που διανύουμε θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που δεν έχουν αποστείλει στοιχεία (κυρίως δήμων και περιφερειών), από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Εχει ξεκινήσει ήδη η δημοσίευση των πρώτων διαπιστωτικών πράξεων της διαθεσιμότητας από τις διευθύνσεις προσωπικού που έχουν αποστείλει στοιχεία. Παράλληλα, ετοιμάζεται άμεσα (μέχρι τα Χριστούγεννα) η πρώτη προκήρυξη κάλυψης 500 θέσεων διοικητικού προσωπικού σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και υπηρεσίες αιχμής.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, και θα αποτυπωθεί σε υπουργική απόφαση, προβλέπει ότι οι «διαθέσιμοι» υπάλληλοι θα κληθούν -μετά τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης- να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο όπου θα μπορούν να δηλώσουν μέχρι τρεις επιλογές θέσεων. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για τη μετακίνηση του προσωπικού, τα οποία θα αξιολογήσει η τριμελής επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών και έναν αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, είναι:

1 Η προτίμηση του υποψηφίου. Οι τρεις επιλογές που θα δηλώσουν οι «διαθέσιμοι» υπάλληλοι θα τεθούν με σειρά προτεραιότητας.

2 Η εντοπιότητα. Για τις νέες θέσεις διοικητικού προσωπικού θα προτιμηθούν υπάλληλοι που διαμένουν στην πόλη ή στον νομό όπου εδρεύουν οι υπηρεσίες οι οποίες ζητούν προσωπικό για την κάλυψη αναγκών.

3 Η συνάφεια της θέσης με τα προηγούμενα καθήκοντα του υποψηφίου. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι υπάρχει μία σχετική ευκολία στη μετακίνηση του προσωπικού, καθώς θα μετακινηθούν διοικητικοί υπάλληλοι σε αντίστοιχες θέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως θα πρέπει να διερευνηθούν ανάγκες επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων.

4 Η προϋπηρεσία και η εμπειρία που διαθέτει ο υποψήφιος.

5 Τα εκπαιδευτικά προσόντα των υπό μετακίνηση υπαλλήλων.

6 Η οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά κριτήρια για την τοποθέτηση του υποψηφίου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετά την τοποθέτηση των πρώτων 500 διαθέσιμων υπαλλήλων θα ακολουθήσει και δεύτερο κύμα μετακινήσεων μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2013, με στόχο να προκηρυχτούν επιπλέον 1.500 θέσεις διοικητικών καθηκόντων. Το σύνολο των 2.000 υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα αναμένεται να έχει τοποθετηθεί σε νέες θέσεις μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου του 2013, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αρμόδιου υπουργείου.