Μύλοι Λούλη: Στο 1 εκατ. ευρώ το αρχικό πλάνο επένδυσης στην Ινδία

Στο 1 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ που αρχικώς είχε προγραμματιστεί, θα ανέρχεται το αρχικό πλάνο επένδυσης της εταιρείας Μύλοι Λούλη στην Ινδία.

Η εν λόγω απόφαση είναι απόρροια των αρχικών ερευνών στην αγορά της Ινδίας οι οποίες έδειξαν ότι η δημιουργία αλευρόμυλου δεν ενδείκνυται στην παρούσα χρονική περίοδο.

Δεδομένου των ανωτέρω, κρίθηκε ως ενδεδειγμένη λύση η εταιρεία Μύλοι Λούλη να προχωρήσει αυτόνομα στη μικρότερη επένδυση με σκοπό την ενδελεχή έρευνα της τοπικής αγοράς της Ινδίας και την απόφαση στη συνέχεια ως προς τα περαιτέρω βήματα, στα οποία εξακολουθεί να περιλαμβάνεται η δυνατότητα μιας από κοινού μεγαλύτερης επένδυσης με τον όμιλο της CHIPITΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μύλοι Λούλη γνωστοποιεί την αγορά του 40% της εταιρείας GRINCO HOLDINGS Ltd, έναντι τιμήματος 40.000 ευρώ από την εταιρεία CHIPITA PARTICIPATIONS LIMITED.