Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας

Ξεκάθαρη πληροφόρηση για την τιμολόγηση, τις πηγές ενέργειας και την αλλαγή: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να μετατρέψει τους λογαριασμούς ενέργειας σε ένα βοηθητικό εργαλείο για τους καταναλωτές.