Νέα χαλάρωση των capital controls πιθανότατα μετά τις 15 Δεκεμβρίου

Νέα χαλάρωση των capital controls αναμένεται πιθανότατα μετά τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες. Πρόκειται για την ημερομηνία που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ, η ψήφιση των οποίων θεωρείται «κλειδί» για την άρση των περιορισμών.

Ο δρόμος για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls έχει ανοίξει μετά την άρση των περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα, με αποτέλεσμα η συνολική άρση των περιορισμών να θεωρείται ζήτημα χρόνου. Με εξαίρεση την χαλάρωση στο άνοιγμα των νέων λογαριασμών.

Η χαλάρωση αναμένεται να είναι σημαντική, με το εβδομαδιαίο όριο ανάληψης να ανέρχεται κοντά στα 600 ευρώ (οι ακριβείς πληροφορίες κάνουν λόγο για 560 ευρώ) από τα 420 που είναι σήμερα, ενώ εξετάζεται και η χαλάρωση στο άνοιγμα των νέων λογαριασμών.

Επίσης πολύ πιθανή θεωρείται και η άρση των απαγορεύσεων που ισχύουν στις καταθέσεις, με αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση τους για την πραγματοποίηση κάποιων αγορών. Όπως για παράδειγμα η αγορά κάποιου ακινήτου, αυτοκινήτου κτλ.

Η απόφαση για την άρση των capital controls στο Χρηματιστήριο

Βάσει της απόφασης αίρεται το καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών σε ό,τι αφορά στη διενέργεια συναλλαγών στις χρηματιστηριακές αγορές αξιών και παραγώγων.

Ειδικότερα, αίρονται οι περιορισμοί:

– Προκειμένου για μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων μέσω των οικείων συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών: Για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin), και το διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων), τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα (περιλαμβανομένων και όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών που αφορούν τις συναλλαγές αυτές.

– Για την εκπλήρωση καταβολής από εκδότες προς δικαιούχους εταιρικών πράξεων.

– Για την ικανοποίηση των από 28.6.2015 πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από καταθετικούς λογαριασμούς προς ΟΣΕΚΑ ή προς Αμοιβαία Κεφάλια unit linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών – επενδυτικών προγραμμάτων.

– Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ υπό την προϋποθεση ότι τα κεφάλαια δεν θα μεταφέρονται ή επενδύονται στο εξωτερικό.

– Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από πιστωτικό ίδρυμα και εκτός Ελλάδος ώστε να είναι δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων α)ΟΣΕΚΑ Β) ΑΕΕΧ γ) Ασφαλιστικών εταιρειών δ) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ε) ασφαλιστικών οργανισμών/φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού.

– Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προκειμένου να επενδυθούν οι εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σύμφωνα με την υφιστάμενη στις 28/6/2015 επενδυτική πολιτική τους.

-Eπιτρέπονται μεταφορές για την απόκτηση i) νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και ii) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους.