Νέοι με προσόντα…και άνεργοι

ο Κοινοβούλιο επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την απασχόληση και πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει απτούς νόμους.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και με ελληνικούς υπότιτλους.