ΝΔ: Αποκλειστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του debate

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Αποκλειστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του debate σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία εν όψει της τηλεμαχίας των δύο αρχηγών το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως υπενθυμίζει σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος Ευάγγελος Μεϊμαράκης από την αρχή της προεκλογικής περιόδου «έχει ξεκαθαρίσει ότι, προκειμένου να γίνει δημόσιος διάλογος και να ενημερωθούν οι πολίτες, συμμετέχει, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σε οποιαδήποτε συζήτηση Πολιτικών Αρχηγών και με οποιαδήποτε διαδικασία».