ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας για άλλη μία φορά παριστάνει τον αντιμνημονιακό

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Ο κ. Τσίπρας για άλλη μία φορά, παριστάνει τον αντιμνημονιακό, καταγγέλλει η Νέα Δημοκρατία.

«Η παράδοση της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται λέγοντας και πάλι τερατώδη ψέματα» επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει τα εξής:

«Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται ρητά στο Μνημόνιο Τσίπρα – Καμμένου. Όπως ρητά και ξεκάθαρα προβλέπεται και η παραχώρηση από τη ΔΕΗ του 50% της εμπορίας και παραγωγής ρεύματος».