Ν. Φίλης: Εξασφάλιση πόρων άνω των 3 δισ. ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση

Στην εξασφάλιση πόρων άνω των 3 δισ. ευρώ για την Παιδεία, την Έρευνα και τη Δια Βίου Μάθηση αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, μιλώντας σήμερα στην τελετή της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελληνικού Δημοσίου, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπως τόνισε ο υπουργός, “περισσότερα από 1,6 δις € θα διατεθούν για: τη βελτίωση των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και τη ανάληψη πρωτοβουλιών που αφορούν στην αύξηση της Συμμετοχής στην Προσχολική Εκπαίδευση, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, την υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης και της Μαθητείας.”

Ακόμη “1,4 δις € προορίζονται για τη στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση και εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υποδομών έρευνας και καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.”