Ξεκινά την Παρασκευή το briefing των πολιτικών συντακτών από την Νέα Δημοκρατία

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Την Παρασκευή τελικά, και όχι αύριο Πέμπτη, λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, ξεκινά το briefing των πολιτικών συντακτών από την Νέα Δημοκρατία.

Από την ερχόμενη εβδομάδα, διευκρινίζεται, θα γίνεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα στην Συγγρού.