ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,3 δισ. από 3μηνα έντοκα

Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. To επιτόκιο μειώθηκε στο 4,11% έναντι 4,20%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στη 1,73 φορά από 1,66 φορά στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία.

Αναλυτικότερα, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισ. ευρώ, αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ σε σχετική ανακοίνωση.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,11%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,730 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,73 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012, στις 12 μ.