Οδηγίες του ΙΚΑ για το πώς οι εργοδότες θα περάσουν την αύξηση των εισφορών υπέρ του επικουρικού κατά 1%.

Εγχειρίδιο προς “ναυτιλομένους” εξέδωσε, σήμερα, η διοίκηση του ΙΚΑ για το πώς οι εργοδότες θα περάσουν την αύξηση των εισφορών υπέρ του επικουρικού κατά 1%.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων ότι μετά την έκδοση της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (Γ.Γ.Κ.Α.) προκειμένου να υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Ανάλυση (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016), έχει τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα του Ο.Π.Σ./ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., προσαυξημένα κατά 1%.

Επίσης από το ΙΚΑ γίνεται γνωστό πως είναι διαθέσιμο αρχείο (txt) με ενημερωμένους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση, παρά μόνο στο ποσοστό ασφάλισης υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Αρχική σελίδα και στο πεδίο Ενημερώσεις / Άντληση Εντύπων / Εργαλεία / Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών (ΟΣΥΚ).

Κατά συνέπεια οι Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές, με τα νέα ποσοστά
εισφορών. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, την υποβολή των Α.Π.Δ. και τη διαχείριση των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ., πριν από την αύξηση του ποσοστού των εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., θα δοθούν μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Ε.Τ.Ε.Α.