Οικονομικό Επιμελητήριο: Βασικό ζητούμενο η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του μνημονίου στο κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης δεν περιέχει πολλές ούτε σημαντικές αλλαγές, ειδικά σε ό,τι αφορά το οικονομικό επιτελείο, εκτιμά ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και υπογραμμίζει ότι βασικό ζητούμενο είναι η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του μνημονίου στο κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, αποτιμά θετικά τη δημιουργία θέσεων υφυπουργού για το ΕΣΠΑ και τη βιομηχανία.

Με αφορμή το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, ο κ. Κόλλιας σημείωσε σε δήλωσή: «Με δεδομένο πως οι περισσότεροι διαχειριστές των συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων ήταν και στο προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα, περιμένουμε ότι θα τρέξουν άμεσα την εφαρμογή των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων εκείνων, που και χρειάζεται η χώρα και είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου».

«Η δημιουργία θέσης υφυπουργού για το ΕΣΠΑ και για τη βιομηχανία κρίνεται θετική», αρκεί, συνέχισε ο ίδιος, «οι έχοντες τη σχετική ευθύνη να μη χρονοτριβήσουν τόσο στην -αναγκαία όσο ποτέ- απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όσο και στην προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία υγιούς και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος».