Οι άξονες της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Την εκτίμηση πως με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, διατυπώνει το Κυβερνητικό Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το οποίο συνεδρίασε τη Δευτέρα υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Ήδη βαίνουν προς το στάδιο της ολοκλήρωσης, η σύσταση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, η νομοθέτηση και η εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και η ίδρυση του Αναπτυξιακού Ταμείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε, έπειτα από σχετική εισήγηση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη, το πλαίσιο εκπόνησης της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, που θα κατατεθεί στους θεσμούς αμέσως μετά το Πάσχα.

Το πλαίσιο που υιοθετήθηκε αποτελείται από τρία βασικά σημεία:

Το πρώτο αποτυπώνει το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο στη βάση των οποίων εντάσσεται ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός.

Το δεύτερο θέτει έξι βασικούς στόχους για την ανάπτυξη:

* αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας,

* εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,

* αύξηση της απασχόλησης,

* διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,

* βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων,

* αξιοποίηση πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης.

Το τρίτο περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για επτά επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

* πρωτογενής τομέας,

* μεταποίηση,

* κατασκευές και διαχείριση ακίνητης περιουσίας,

* ενέργεια, εξοικονόμηση και δίκτυα

* τουρισμός,

* ναυτιλία, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,

* πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.

Επίσης, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε την εισήγηση της υφυπουργού, αρμόδιας για θέματα βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη, για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως προς τις διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έχει αναλάβει να εκπονήσει, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, και να συντονίσει στο πλαίσιο του νόμου 4336/2015 όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας ώς τον Ιούνιο του 2016.

Τον Ιούνιο, αναμένεται να παραδοθούν προς νομοθέτηση, και αφού προηγηθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς, οι νομικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες αλλαγές στο αδειοδοτικό καθεστώς των τριών πρώτων επιχειρηματικών κλάδων, ειδικότερα της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων που αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του ΑΕΠ της χώρας.