Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Geniki Bank από την Πειραιώς

Ολοκληρώθηκε σήμερα η εξαγορά από την Τράπεζα Πειραιώς του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale στη Γενική Τράπεζα (99,08%), μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, η συνολική επένδυση της Societe Generale διαμορφώνεται, κατόπιν προσαρμογών, στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ, έναντι του ποσού των 444 εκατ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί στις 19 Οκτωβρίου 2012.

«Με την προσθήκη της Γενικής Τράπεζας, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αποκτά μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα, βελτιώνοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική και στρατηγική του θέση», τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς.