ΟΟΣΑ: Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα αρχίζουν να αποδίδουν

Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα αρχίζουν να αποδίδουν, διαπίστωσε ο διευθυντής μελετών του Οικονομικού Τμήματος του ΟΟΣΑ, Αλβάρο Περέιρα, προσθέτοντας ωστόσο, ότι «χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για την ώθηση της ανάπτυξης».

Από το βήμα του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Βερολίνο, ο κ. Περέιρα παρατήρησε ότι έχουν υπάρξει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι στο σύνολό της, «η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων έχει υπάρξει αδύναμη».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, η Ελλάδα ήταν πιο αδύναμη στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων απ’ ό,τι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Ειδικότερα, σε επίπεδο «prior actions» εφαρμόστηκε περίπου το 60% καθώς περίπου το 10% εφαρμόστηκε μερικώς ή με καθυστέρηση και το εναπομείναν 30% δεν εφαρμόστηκε καθόλου.

Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Περίερα, κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες: δημοσιονομική βιωσιμότητα – διασφάλιση πιστώσεων – μεταρρυθμίσεις ανταγωνιστικότητας.

Καταλήγοντας, διαπίστωσε θετικές προοπτικές, μέσα από δυνητικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.