ΟΠΑΠ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και αλλαγή έδρας

Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα αποφάσισε το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνέχεια της εκλογής του κ. Damian Cope ως νέου μέλους του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 21.06.2016.

Ειδικότερα, το Δ.δ. κατά την συνεδρίασή του της 23.06.2016 αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01.07.2016 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017 ή μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Kamil Ziegler – Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Damian Cope – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς – Αντιπρόεδρος Α’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Horak – Αντιπρόεδρος Β’, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Michal Houst – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μελισανίδης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Konstantin Yanakov – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Marco Sala – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η αλλαγή έδρας της εταιρείας από το Δήμο Περιστερίου Αττικής στο Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ως νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ορίστηκε η Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα T.K. 10442.