ΟΠΑΠ: Στις 8 Ιανουαρίου η έναρξη λειτουργιών της Ιπποδρομίες Α.Ε.

Η 8η Ιανουαρίου 2016, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία έναρξης λειτουργιών της Ιπποδρομίες Α.Ε. (100% θυγατρική εταιρεία του ΟΠΑΠ, κατόπιν συμφωνίας με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Όπως αναφέρει ο ΟΠΑΠ στη σχετική ανακοίνωση, η νέα ημερομηνία ορίστηκε έτσι ώστε μέχρι τότε, να έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση της ΟΔΙΕ Α.Ε.