Ο Θεόδωρος Φορτσάκης στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Με τον Θεόδωρο Φορτσάκη στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, την Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη θέση στην Α’ Αθηνών και τον πρόεδρο Ευάγγελο Μεϊμαράκη να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Β’ Αθηνών και στο Ηράκλειο, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτιά της.